پنجشنبه, 23 آبان,1398 - جمعه, 24 آبان,1398 | برای 1 اتاق ( 1 بزرگسال )

هتل امپریال ارس جلفا

منطقه آزاد ارس - جاده کلیسا - هتل امپریال ارس
3,500,000 ریال
تا 19% تخفیف

2,850,000 ریال

نقشه هتل امپریال ارس

ca 1 بزرگسال

انتخاب اتاق برای گروه شماره 1 1 بزرگسال
نوع اتاق حداکثر ظرفیت قیمت
دو تخته دبل A دو تخته دبل A 2 نفر
تا 20% تخفیف 4,830,000 ریال 3,870,000 ریال
یک تخته یک تخته 1 نفر
تا 19% تخفیف 3,500,000 ریال 2,850,000 ریال
دو تخته توئین A دو تخته توئین A 2 نفر
تا 20% تخفیف 4,830,000 ریال 3,870,000 ریال
دو تخته دبل B دو تخته دبل B 2 نفر
تا 21% تخفیف 4,485,000 ریال 3,570,000 ریال
دو تخته توئین B دو تخته توئین B 2 نفر
تا 21% تخفیف 4,485,000 ریال 3,570,000 ریال
دو تخته دبل C دو تخته دبل C 2 نفر
تا 21% تخفیف 4,140,000 ریال 3,300,000 ریال
دو تخته توئین C دو تخته توئین C 2 نفر
تا 21% تخفیف 4,140,000 ریال 3,300,000 ریال
دو تخته ویژه دو تخته ویژه 2 نفر
تا 23% تخفیف 8,050,000 ریال 6,240,000 ریال
سه تخته ویژه سه تخته ویژه 3 نفر
تا 24% تخفیف 11,500,000 ریال 8,830,000 ریال
سه تخته B سه تخته B 3 نفر
تا 8% تخفیف 7,600,000 ریال 7,000,000 ریال