پنجشنبه, 23 آبان,1398 - جمعه, 24 آبان,1398 | برای 1 اتاق ( 1 بزرگسال )

هتل آپارتمان دورنا مشگین شهر

اردبیل - مشکین شهر - خیابان سعدی
1,600,000 ریال
تا 1% تخفیف

1,590,000 ریال

نقشه هتل دورنا

ca 1 بزرگسال

انتخاب اتاق برای گروه شماره 1 1 بزرگسال
نوع اتاق حداکثر ظرفیت قیمت
دو تخته طبقه اول دو تخته طبقه اول 2 نفر
تا 1% تخفیف 1,600,000 ریال 1,590,000 ریال
سه تخته طبقه اول سه تخته طبقه اول 3 نفر
تا 3% تخفیف 2,000,000 ریال 1,950,000 ریال
سوئیت طبقه اول سوئیت طبقه اول 2 نفر
تا 1% تخفیف 1,600,000 ریال 1,590,000 ریال
سوئیت سه تخته طبقه اول سوئیت سه تخته طبقه اول 3 نفر
تا 3% تخفیف 2,100,000 ریال 2,050,000 ریال
سوئیت ویژه سه تخته سوئیت ویژه سه تخته 3 نفر ، 1 سرویس اضافه(شامل هزینه)
تا 5% تخفیف 2,600,000 ریال 2,490,000 ریال
دو تخته طبقه دوم دو تخته طبقه دوم 2 نفر
تا 1% تخفیف 1,600,000 ریال 1,590,000 ریال
سه تخته طبقه دوم سه تخته طبقه دوم 3 نفر
تا 3% تخفیف 2,000,000 ریال 1,950,000 ریال
سوئیت دو تخته طبقه دوم سوئیت دو تخته طبقه دوم 2 نفر
تا 1% تخفیف 1,600,000 ریال 1,590,000 ریال
سوئیت سه تخته طبقه دوم سوئیت سه تخته طبقه دوم 3 نفر ، 1 سرویس اضافه(شامل هزینه)
تا 3% تخفیف 2,100,000 ریال 2,050,000 ریال
چهار تخته چهار تخته 4 نفر
تا 4% تخفیف 2,300,000 ریال 2,220,000 ریال
پنج تخته پنج تخته 5 نفر
تا 5% تخفیف 2,600,000 ریال 2,490,000 ریال
هتل های نزدیک
شروع قیمت 1,780,000 ریال
مشگین شهر، خیابان امام، دروازه اردبیل، روبروی اد اره تامین اجتماعی