چهار شنبه, 29 آبان,1398 - پنجشنبه, 30 آبان,1398 | برای 1 اتاق ( 1 بزرگسال )

هتل صدف محمودآباد

مازندران ، محمودآباد، خیابان شهید ناطق نوری ، دریا 28
2,180,000 ریال
تا 10% تخفیف

1,970,000 ریال

موقعیت هتل صدف روی نقشه

ca 1 بزرگسال

انتخاب اتاق برای گروه شماره 1 1 بزرگسال
نوع اتاق حداکثر ظرفیت قیمت
آپارتمان دو خوابه چهارنفره تیپ A طبقات 1،2،3 آپارتمان دو خوابه چهارنفره تیپ A طبقات 1،2،3 4 نفر ، 1 سرویس اضافه(شامل هزینه)
تا 10% تخفیف 6,540,000 ریال 5,890,000 ریال
آپارتمان دو خوابه چهارنفره تیپ A طبقات 4،5،6 آپارتمان دو خوابه چهارنفره تیپ A طبقات 4،5،6 4 نفر ، 1 سرویس اضافه(شامل هزینه)
تا 10% تخفیف 7,303,000 ریال 6,600,000 ریال
آپارتمان دو خوابه چهارنفره تیپ A طبقات 7،8 آپارتمان دو خوابه چهارنفره تیپ A طبقات 7،8 4 نفر ، 1 سرویس اضافه(شامل هزینه)
تا 10% تخفیف 8,066,000 ریال 7,260,000 ریال
آپارتمان دو خوابه چهارنفره تیپ A طبقات 9،10،11 آپارتمان دو خوابه چهارنفره تیپ A طبقات 9،10،11 4 نفر ، 1 سرویس اضافه(شامل هزینه)
تا 10% تخفیف 9,265,000 ریال 8,340,000 ریال
آپارتمان دو خوابه چهارنفره تیپ B طبقات 1،2،3 آپارتمان دو خوابه چهارنفره تیپ B طبقات 1،2،3 4 نفر ، 1 سرویس اضافه(شامل هزینه)
تا 10% تخفیف 5,995,000 ریال 5,400,000 ریال
آپارتمان دو خوابه چهارنفره تیپ B طبقات 4،5،6 آپارتمان دو خوابه چهارنفره تیپ B طبقات 4،5،6 4 نفر ، 1 سرویس اضافه(شامل هزینه)
تا 10% تخفیف 6,540,000 ریال 5,890,000 ریال
آپارتمان دو خوابه چهارنفره تیپ B طبقات 7،8 آپارتمان دو خوابه چهارنفره تیپ B طبقات 7،8 4 نفر ، 1 سرویس اضافه(شامل هزینه)
تا 10% تخفیف 7,303,000 ریال 6,580,000 ریال
آپارتمان دو خوابه چهارنفره تیپ B طبقات 9،10،11،12 آپارتمان دو خوابه چهارنفره تیپ B طبقات 9،10،11،12 4 نفر ، 1 سرویس اضافه(شامل هزینه)
تا 10% تخفیف 8,720,000 ریال 7,850,000 ریال
اتاق دو نفره تیپ C طبقات 2،3 اتاق دو نفره تیپ C طبقات 2،3 2 نفر
تا 10% تخفیف 2,180,000 ریال 1,970,000 ریال
اتاق دو نفره تیپ C طبقات 4،5،6 اتاق دو نفره تیپ C طبقات 4،5،6 2 نفر
تا 10% تخفیف 2,725,000 ریال 2,460,000 ریال
سوئیت یک خوابه سه نفره تیپ D طبقات 2،3 سوئیت یک خوابه سه نفره تیپ D طبقات 2،3 3 نفر ، 1 سرویس اضافه(شامل هزینه)
تا 10% تخفیف 4,360,000 ریال 3,930,000 ریال
سوئیت یک خوابه سه نفره تیپ D طبقات 4،5 سوئیت یک خوابه سه نفره تیپ D طبقات 4،5 3 نفر ، 1 سرویس اضافه(شامل هزینه)
تا 10% تخفیف 4,905,000 ریال 4,420,000 ریال
سوئیت یک خوابه سه نفره تیپ E طبقات 1،2،3 سوئیت یک خوابه سه نفره تیپ E طبقات 1،2،3 3 نفر ، 1 سرویس اضافه(شامل هزینه)
تا 10% تخفیف 3,815,000 ریال 3,440,000 ریال
سوئیت یک خوابه سه نفره تیپ E طبقات 4،5 سوئیت یک خوابه سه نفره تیپ E طبقات 4،5 3 نفر ، 1 سرویس اضافه(شامل هزینه)
تا 10% تخفیف 4,360,000 ریال 3,930,000 ریال
هتل های نزدیک
شروع قیمت 2,200,000 ریال
مازندران، محمودآباد
قیمت موجود نیست
محمودآباد، کیلومتر یک بلوار معلم