چهار شنبه, 22 آبان,1398 - پنجشنبه, 23 آبان,1398 | برای 1 اتاق ( 1 بزرگسال )

هتل قصر ایرانشهر

ایرانشهر، تقاطع طالقانی و آزادی جنوبی
1,730,000 ریال

1,730,000 ریال

نقشه هتل قصر

ca 1 بزرگسال

انتخاب اتاق برای گروه شماره 1 1 بزرگسال
نوع اتاق حداکثر ظرفیت قیمت
یک تخته یک تخته 1 نفر
1,730,000 ریال
دو تخته دبل دو تخته دبل 2 نفر
تا 2% تخفیف 2,440,000 ریال 2,400,000 ریال
دو تخته توئین دو تخته توئین 2 نفر
تا 2% تخفیف 2,440,000 ریال 2,400,000 ریال
سه تخته سه تخته 3 نفر
تا 7% تخفیف 3,000,000 ریال 2,790,000 ریال
چهار تخته چهار تخته 4 نفر
تا 8% تخفیف 3,800,000 ریال 3,520,000 ریال