شنبه, 10 اسفند,1398 - یکشنبه, 11 اسفند,1398 | برای 1 اتاق ( 1 بزرگسال )

هتل قصر ایرانشهر

ایرانشهر، تقاطع طالقانی و آزادی جنوبی
1,730,000 ریال

1,730,000 ریال

موقعیت هتل قصر روی نقشه

ca 1 بزرگسال

انتخاب اتاق برای گروه شماره 1 1 بزرگسال
نوع اتاق حداکثر ظرفیت قیمت
یک تخته یک تخته 1 نفر
1,730,000 ریال
دو تخته دبل دو تخته دبل 2 نفر
2,440,000 ریال
دو تخته توئین دو تخته توئین 2 نفر
2,440,000 ریال
سه تخته سه تخته 3 نفر
3,000,000 ریال
چهار تخته چهار تخته 4 نفر
3,800,000 ریال